Delen van de zorg

Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dit kan een uurtje sporten, een avondje voor uzelf maar ook bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie u zorgt zijn. Dit wordt ook wel respijt of respijtzorg genoemd. Delen van de zorg begint met het bespreekbaar maken.

Mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om de zorg met anderen te delen. Dit kan met mensen in uw omgeving, door vrijwilligers, incidenteel of structureel bij u thuis of buitenshuis. Welke zorg u kiest hangt af van uw wensen en de wensen van degene voor wie u zorgt. Voor bepaalde vormen van zorg zijn indicaties mogelijk en soms vergoedt uw zorgverzekeraar ook een aantal uur opvang.

Tips

  • Vraag mensen in uw omgeving om u te helpen, begin klein bijvoorbeeld het doen van een boodschap.
  • Vraag bij uw zorgverzekeraar wat zij aan mantelzorgondersteuning bieden.
  • Vindt u het lastig om de zorg over te dragen? Gebruik dan de checklist Overdragen van de zorg    

‘Dankzij Maison Patrick kan ik blijven wandelen’

Al sinds 1970 loopt meneer Wünsch (80) elk jaar de Vierdaagse. Maar vorig jaar leek dat niet meer te kunnen, omdat zijn vrouw 24 uur per dag zorg nodig heeft. Gelukkig wees hun casemanager hen toen op Maison Patrick, een huis waar mensen met een ziekte of aandoening een korte vakantie kunnen doorbrengen. Zowel voor meneer als mevrouw Wünsch was dat een ideale oplossing.

Lees het verhaal van dhr en mevr Wünsch


Filmpje

Dit filmpje geeft u een idee welke mogelijkheden er zijn. En wat dit voor u en voor degene voor wie u zorgt kan betekenen.


Aanbod respijtzorg

Op deze website verzamelen we het aanbod van respijtzorg aanbieders. U kunt zoeken op de zorg die u nodig heeft.

Bekijk het aanbod van respijtzorgaanbieders.