Vormen van zorg

Hoe vaak kunt u de zorg overdragen?

U kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of maandelijks een weekend. Het kan kortdurend of langdurend zijn. Als u al langere tijd mantelzorger bent, heeft het de voorkeur dat u regelmatig even een pauze neemt voor uzelf. Respijtzorg zou voor iedere mantelzorger een vast onderdeel moeten zijn tijdens de zorgperiode.

Wie neemt de zorg over?

U kunt de zorg overdragen aan mensen uit uw eigen omgeving, vrijwilligers of beroepskrachten. Iemand uit uw omgeving kan een familielid, een buur of een vriend(in) zijn. Vrijwilligers die de zorg overnemen kunnen mensen zijn van de Vrijwillige Thuishulp, Vriendendienst, Georganiseerde Burenhulp, Buddyzorg en andere vrijwilligersorganisaties. Als de zorg door beroepskrachten wordt overgenomen, heeft u een indicatie nodig. 

Voor wie draagt u de zorg over?

Dat kan voor iedereen die zorg nodig heeft. Vaak zijn er speciale voorzieningen voor speciale groepen; bijvoorbeeld voor mensen met dementie, voor kinderen met een verstandelijke beperking, voor mensen die in een terminaal stadium van hun ziekte zijn.

Waar wordt de zorg gegeven?

De zorg kan thuis gegeven worden, maar ook buitenshuis. Zowel thuis als buitenshuis kan de zorg door vrijwilligers en beroepskrachten worden gegeven.

Lees meer over overdragen van de zorg thuis en buitenshuis.